FW2013RTW (KUDOS)

  • FW2013RTW (KUDOS)
  • Matteo Nasini, Piango Rosa, 2010
  • wool, fiber
    160 x 130 cm
    photo by Giorgio Benni
  • Back to the list