FW2013RTW (KUDOS)

  • FW2013RTW (KUDOS)
  • Davide Stucchi, 1989, 2012
  • two laser engravings on denim
    24 x 17 cm each
    photo by Giorgio Benni
  • Back to the list